Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ฝึกอาชีพออนไลน์ฟรี!! สู้วิกฤต COVID-19อยู่ที่ไหนก็ฝึกได้

pll_content_description

ฝึกอาชีพออนไลน์ฟรี!! สู้วิกฤต COVID-19อยู่ที่ไหนก็ฝึกได้

👉👉🖋️สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ขอนำเสนอ Infographic ด้านแรงงาน 👍👩‍🌾👷‍♀️👩‍🎤👩‍💼👩‍🎨👨‍🏭👨‍🚒🏗
-ฝึกอาชีพออนไลน์ฟรี!! สู้วิกฤต COVID-19อยู่ที่ไหนก็ฝึกได้

TOP