Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

วันนี้ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 น สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

pll_content_description

 วันนี้ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 น สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

TOP