Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2563 “แรงงานพะเยาร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”

pll_content_description

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2563 “แรงงานพะเยาร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”

TOP