Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา เชิญชวน ลดขยะ เพิ่มวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนโลกสดใส ลดใช้แก้วพลาสติก

pll_content_description

☕😷ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา เชิญชวน ลดขยะ เพิ่มวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนโลกสดใส ลดใช้แก้วพลาสติก

TOP