Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยาออกตรวจติดตามผลการดำเนินการฝึกอาชีพ (หลักสูตรการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือช่าง) (หลักสูตรการก่ออิฐฉาบปูน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

pll_content_description

 

 

                  วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการฝึกอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา (หลักสูตรการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือช่าง) เวลา 10.30 น. ณ ตลาดชุมชน ม.2 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (หลักสูตรการก่ออิฐฉาบปูน) และในเวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม. 12 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา (การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ)

 

www.facebook.com/permalink.php

TOP