Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยาเปิดฝึกอาชีพปูกระเบื้อง ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 2560

pll_content_description

                  วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านใหม่ดง ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นางอุมาวดี ฉันทะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดฝึกอาชีพปูกระเบื้อง ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 

 

TOP