Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยาเปิดฝึกอาชีพหลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ณ โรงน้ำดื่มบ้านห้วยดอกเข็ม

pll_content_description

 

 

 

ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ได้เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 5 -14 มีนาคม 2561 ณ โรงน้ำดื่มบ้านห้วยดอกเข็ม ม.7 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

 

www.facebook.com/photo.php

TOP