Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามสถานการณ์แรงงานการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในชุมชน 2560

pll_content_description

                         

                      ในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามสถานการณ์แรงงานการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม ให้กับเครือข่ายแรงงานและผู้นำชุมจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2560 อำเภอเมือง ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา

 

 

TOP