Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา จัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560

pll_content_description

           วันที่ 5 ธ.ค. 59 ที่ บริเวณถนนชายกว๊านพะเยา หน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา น.ส.อัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา จัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณลานหน้าอุนสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตลอดจนบริเวณใกล้เคียง

 

TOP