Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอเชียงคำ “มุ่งผลทำงาน”ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

pll_content_description

สรจ.พะเยา ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอเชียงคำ “มุ่งผลทำงาน”ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

TOP