Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา นำทีมมอบสิ่งของบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการ“อาสาสมัครแรงงานร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19”แก่ รพ.พะเยาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

😷😷👏สรจ.พะเยา นำทีมมอบสิ่งของบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการ“อาสาสมัครแรงงานร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19”แก่ รพ.พะเยาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
วัน เสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา และผู้แทนอาสาสมัครแรงงาน
จาก ตำบลแม่ใส ตำบลแม่นาเรือ ตำบลบ้านสาง และ ตำบลท่าจำปี รวม 10 คน เข้าร่วมมอบสิ่งของบริจาค เครื่องใช้ที่จำเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ”อาสาสมัครแรงงานร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19” โดยมีคุณอรวรรณ สกุลวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษคุณธนัชพร นามอยู่ นักกิจกรรม​บำบัดชำนาญการ และคุณปาริชาติ ศิริสัฒนา พยาบาลวิขาชีพชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยารับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19
ณ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
TOP