Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ต่อเบื้องพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2560

pll_content_description

      วันที่ 17 ม.ค.

      วันที่ 17 ม.ค. ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายราชสดุดี ต่อเบื้องพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวัน “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทยที่ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญๆของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี

 

TOP