Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่ 27/2560-2561

pll_content_description

 

 

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference ) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่ 27/2560-2561 Ministry of Labour Operation Center (MOLOC) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

www.facebook.com/photo.php

TOP