Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนหลักสูตรการทำขนมไทย ปี 2560

pll_content_description

 

 

                               วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2560 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปี 2560 หลักสูตรการทำขนมไทยและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ใส เหล่าใต้ ม.12 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา (25 – 30 ม.ค.60)

 

 

 

TOP