Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพการทำอาหารว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

pll_content_description

 

 

                     วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพการทำอาหารว่าง และหลักสูตรการพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ (E-commerce) ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

TOP