Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

pll_content_description

 

               วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. สำนักงานแรงงานพร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจ.พะเยาร่วมกับจังหวัดพะเยา ร่วมงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

 

TOP