Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559

pll_content_description

      วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น.

      วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา นางสาวอัจฉรา  งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  ร่วมเปิดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 25 ธันวาคม 2559 ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา รวมถึงมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตลอดงาน  และยังมีการเปิดร้านมัจฉากาชาด การเปิดร้านขายของต่างๆ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

TOP