Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมงาน “ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถื่นจังหวัดพะเยา” ภายใต้แนวคิด แรงงานนอกระบบ

pll_content_description

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยาร่วมงาน “ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถื่นจังหวัดพะเยา” ภายใต้แนวคิด แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ในรูปแบบงาน Phayao Informal Labour Fair 2018 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน

 

www.facebook.com/photo.php

TOP