Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมงาน วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562

pll_content_description

    ในวันที่ 4 มกราคม 2562 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562” เพื่อมอบสิ่งของเป็นของรางวัลในการออกสลากกาชาด ในงานฤดูหนาว โดยมีนายณรงค์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและทีมงาน รับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

 

www.facebook.com/photo.php

TOP