Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมงาน “๙๙ Digital Village pilot ” โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 2560

pll_content_description

 

 

                         วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมงาน “๙๙ Digital Village pilot ” โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ณ เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดพะเยา

 

TOP