Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ ระดับ​ประเทศ​ (รอบพื้นที่)​ ประเภท​สถานศึกษา

pll_content_description

สรจ.พะเยา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ ระดับ​ประเทศ​ (รอบพื้นที่)​ ประเภท​สถานศึกษา
วันพุธ​ที่ 15 มิถุนายน​ 2565​ เวลา 15.00 น. คณะอนุกรรมการ​ตัดสินการประกวด​ชมรม TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ ระดับ​ประเทศ​ (รอบพื้นที่)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน​ชมรม TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ ประเภทสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา​ สมาชิกชมรม TO​ BE​ NUMBER​ ONE โรงเรียนดงเจน​วิทยาคม ​ให้ข้อมูล​ผลการ​ดำเนินงานของ​ชมรมต่อคณะอนุกรรมการ​
ในการนี้ นายบำรุง สังข์​ขาว​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​พะเยา​ นางสาว​กมล​วรรณ​ บุญ​ยืน​ แรงงาน​จังหวัด​พะเยา​ในฐานะคณะกรรมการ
โครงการ​รณรงค์​ป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ยาเสพติด​จังหวัด​พะเยา พร้อมด้วยส่วนราชการ​ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
​เพื่อรับฟังข้อชี้แนะ แนวทาง​การพัฒนา​การดำเนินงาน TO​ BE NUMBER​ ONE​ จากคณะอนุกรรมการ​ ณ โรงเรียน​ดงเจนวิทยาคม ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว​ จ.พะเยา
TOP