Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ และต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ

pll_content_description

                   วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.

                   วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ และต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศให้แก่ พระมงคลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ เลื่อน สมณศักดิ์จากพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชมงคลวิสุทธิ์” และพระครูอนุรักษ์บุรานันท์ (บุญชื่น ฐิตธม.โม) เจ้าอาวาสวัดลี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาชั้นสามัญ ที่ “พระวิมลญาณมุนี” ณ วิหารหลวงวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี

 

TOP