Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากกว๊านพะเยา และพิธีเปิดงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2567

pll_content_description

TOP