Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมลงนามแสดงความอาลัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 2562

pll_content_description

ในวันนี้ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. 

นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามแสดงความอาลัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า)

www.facebook.com/photo.php

 

TOP