Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมเปิดโลกอาชีพ และกาารมีงานทำสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2017

pll_content_description

           ในวันที่ 17 – 18 มกราคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาเข้าร่วมเปิดโลกอาชีพ และกาารมีงานทำสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2017 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา มีกิจกรรมภายในงาน แนะแนงการประกอบอาชีพ , ฝึกอาชีพอิสระ ฟรี วันละ 35 อาชีพ , ประกวดโครงการอาชีพของนักเรียนในจังหวัดพะเยา , มีตำแหน่งงานว่าง 2,000 อัตรา , นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา (หนองระบู)

 

TOP