Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ส่งมอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีไต้หวัน ให้แก่น.ส.ศุจิกา ใจหมั้น

pll_content_description

              วันที่ 10 มกราคม 2560 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ได้ส่งมอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีไต้หวัน ให้แก่น.ส.ศุจิกา ใจหมั้น โดยมอบอำนาจให้นางนารี ใจหมั้น อยู่บ้านเลขที่ 161 ม.10 ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นผู้รับแทน ณ สนง.แรงงานจังหวัดพะเยา ศาลกลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

 

TOP