Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ

pll_content_description

 

              วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 น.ส.อัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจ.พะเยา ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ เป็นการเพิ่มพลังในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ลานหน้า ศาลาประชาคม จ.พะเยา

 

TOP