Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ

pll_content_description

                 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจ.พะเยา ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ เป็นการเพิ่มพลังในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ลานหน้า ศาลาประชาคม จ.พะเยา

 

TOP