Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ออกพื้นที่ปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

pll_content_description

 

 

 ในวันที่ 15 มกราคม 2560 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ออกพื้นที่ปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

1. การปูกระเบื้อง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่ดง ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา

2. การปูกระเบื้อง ณ สถาบันการจัดการเงินชุมชนบ้านสันปูเลย ม.8 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ

3. การก่ออิฐฉาบปูน ณ ตลาดชุมชนบ้านปัว ม.2 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ

โดยมีผู้จบการฝึกอบรม หลักสูตรละ 16 คน รวม 48 คน

 

 

 

 

TOP