Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา เปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนหลักสูตรการทำเครื่องหอม ปี 2560

pll_content_description

 

                        วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา เปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปี 2560 หลักสูตรการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 16 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ (20-26 ม.ค.60) โดยในวันที่ 21 ม.ค. เป็นการบรรยายหัวข้อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยคุณจรัส สุทธิกุลบุตร

 

TOP