Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา เปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน หลักสูตรการจักสานไม่ไผ่ปี 2560

pll_content_description

 

 

                   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา เปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปี 2560 หลักสูตรการจักสานไม่ไผ่และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ณ ศาลาวัดนาอ้อม ม.5 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา (1 – 6 ก.พ. 60) โดยในวันที่ 5 ก.พ. 2560 เป็นการบรรยายหัวข้อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยคุณจรัส สุทธิกุลบุตร

 

TOP