Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา เปิดฝึกอาชีพการก่ออิฐฉาบปูน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 2560

pll_content_description

                    วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ตลาดชุมชนบ้านปัว ม.2 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา เปิดฝึกอาชีพการก่ออิฐฉาบปูน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

TOP