Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม “ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน” เติม ไข่ไก่ปันสุข ให้“ตู้ปันสุขจังหวัดพะเยา”

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม “ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน” เติม ไข่ไก่ปันสุข ให้“ตู้ปันสุขจังหวัดพะเยา”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม“ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน”ให้ “ตู้ปันสุขจังหวัดพะเยา” โดย มี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน สำหรับสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาได้ นำ ไข่ไก่ปันสุข จำนวนหนึ่ง เติมใส่ตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถหยิบได้ฟรี ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

TOP