Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

pll_content_description

 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาเข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

TOP