Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยาร่วมประชุมทีมงาน จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมพื้นที่ว่างสร้างอาหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยาร่วมประชุมทีมงาน จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมพื้นที่ว่างสร้างอาหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
แรงงานจังหวัดพะเยา ประชุมทีมงานจัดทำคลิปวิดีโอถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมพื้นที่ว่างสร้างอาหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางฐิฐา เชียงวงค์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

TOP