Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ โครงการมาตรา 33เรารักกัน

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ โครงการมาตรา 33เรารักกัน
วัน ศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ โครงการมาตรา 33เรารักกัน โดยมี นายสรวิศ ยังน้อย ประกันสังคมจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
TOP