Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสังคมวิถีคนพะเยา กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม

pll_content_description

TOP