Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติและการใช้ประโยชน์ข้อมูลสู่การเป็น Provincial Big Data

วันที่ 26 สิงหาคม​2563 เวลา 08.30 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ​ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติและการใช้ประโยชน์ข้อมูลสู่การเป็น Provincial Big Data ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเอสรัชดา กรุงเทพฯ โดยมีนายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการเปิดงาน

TOP