Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

5 เสือแรงงานพะเยา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

TOP