Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

5 เสือแรงงาน ระดมสมอง วางแผนเชิงรุก เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานพะเยา

pll_content_description

5 เสือแรงงาน ระดมสมอง วางแผนเชิงรุก เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานพะเยา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 468/63 เพื่อรับมอบนโยบายการทำงานของกระทรวงแรงงาน ลงสู่พื้นที่ ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ VDO Conference และประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อพิจารณาเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานในพื้นที่สู้โควิด-19 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

TOP