Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารช่วยเหลือผู้ว่างงานจากโควิด มีอาชีพ มีรายได้ จุนเจือครอบครัว

pll_content_description

TOP