Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

วีดิทัศน์

เมื่อการค้ามนุษย์อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด ...

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สรจ.พะเยา รอบเดือน ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 30 ...

สรุปข่าวเด่น สรจ.พะเยา รอบเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 29 ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 19-23 กรกฏาคม 2564 ครั้งที่ 28 ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 11-16 กรกฏาคม 2564 ครั้งที่ 27 ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 5-9 กรกฏาคม 2564 ครั้งที่ 26 ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 28 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 21-25 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 24 ...

TOP