Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

วีดิทัศน์

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 7-11 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 22 ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 31พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2564 ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 24-28 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 20 ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 17-21 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 19 ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 10-14 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 18 ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 3-7 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 17 ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 26 เมษายน 1 พฤษภาคม 2564 ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 18-23 เมษายน 2564 ครั้งที่ 15 ...

สรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 12-16 เมษายน 2564 ครั้งที่ 14 ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 29 มีนาคม- 2เมษายน 2564 ครั้งที่ ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 22-25 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 11 ...

สรุปข่าว สรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 15-19 มีนาคม 2564 ครั้งที่ ...

TOP