Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

วีดิทัศน์

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบสัปดาห์ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม ...

สรุปข่าวสรจ.พะเยา รอบ สัปดาห์ 20-25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ ...

สรุปข่าว สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ...

EP2.รายการ วิทยุแรงงาน (ย้อนหลัง) ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564 ...

รายการ วิทยุแรงงาน วันที่ 11 มกราคม 2564 ...

TOP