Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

pll_content_description

📢🖊UPDATE!!!(20/07/64)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ>> (ด้านล่าง) (รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ) (.pdf)

TOP