Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานข้าราชการเฉพาะกิจ

pll_content_description

สรจ.พะเยา ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานข้าราชการเฉพาะกิจ

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ>>> (ด้านล่าง) (รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)  (.pdf)

 

TOP