Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
 
วันที่ 13 ตุลาคม ​2563
เวลา 06.00 น. นางรภัสสา พานิกุล รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่แรงงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
 
เวลา 10.00 น. นางรภัสสา พานิกุล รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่แรงงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ โบราณสถานสบร่องขุย บ้านสันขะเจ๊าะ หมู่ 14 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โดยการกำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดแม่น้ำ คูคลอง กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ
ให้เรียบร้อย สวยงาม โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
 
เวลา 19.00 น. นางรภัสสา พานิกุล รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่แรงงาน ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนและมีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
 
 
TOP