Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ข่าวกิจกรรม

สรจ.พะเยา ออกตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ เขต.อ.แม่ใจ 2562 ...

สรจ.พะเยาออกตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ อ.เมือง 2562 ...

TOP