Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

สรจ.พะเยา ร่วมเปิดโลกอาชีพ และกาารมีงานทำสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2017 ...

Mol-Thailand

สรจ.พะเยา ส่งมอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีไต้หวัน ให้แก่น.ส.ศุจิกา ใจหมั้น ...

Mol-Thailand

สรจ.พะเยา ส่งมอบตั๋วแลกเงินจำนวน 1 ฉบับเป็นเงินคืนภาษีไต้หวัน ...

Mol-Thailand

สรจ.พะเยา ร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ และต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ...

TOP