Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ออกตรวจเยี่ยมญาติคนงาน ติดเชื้อ COVID-19 ...

Mol-Thailand

Infographic ไปทำงานให้ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 ...

Mol-Thailand

Infographic สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา ได้รับผลกระทบ โควิท-19 ...

Mol-Thailand

Infographic การขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ(ประเทศไต้หวัน) ...

Mol-Thailand

Infographic การป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ...

ประกาศ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสนง.แรงงานจ.พะเยา 2563 ...

TOP